Δομημένη καλωδίωση

Υπολογιστές

Tablet - Smart phones

Apple TV

Ειδικές κατασκευές φωτισμού

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις


  
H El.Te.Com δημιουργήθηκε το 2009 και είναι επιχείριση με έδρα την Αθήνα αλλά με πανελλαδική δραστηριότητα.

Συνδυάζουμε χρόνια εμπειρίας στις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ειδικών κατασκευών φωτισμού, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες και με εταιρείες του εξωτερικου.

Ταυτόχρονα αναπτύξαμε και τμήμα το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σέρβις υπολογιστών καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες κινητών.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσίες, ενώ παράλληλα φροντίζουμε το κόστος να παραμένει χαμηλό.Για περισσότερες πληροφορίες, πλοηγηθείτε στο μενού αριστερά.